ODRŽANA NAUČNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U ULCINJU, CRNA GORA

Dana 06 – 07. aprila 2018. godine u Ulcinju Republika Crna Gora, održana je 10. Naučna međunarodna konferencija pod nazivom INOVACIJE, OBRAZOVANJE, ISTRAŽIVANJE I NAUKA U FUNKCIJI GLOBALNOG RAZVOJA. Organizator skupa bio je Centar za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj na čijem čelu se nalazi prof. dr Elez Osmani, u saradnji sa University European of Tirana Albania, Utah Valley University, „Angel Kanchev“ University of Ruse Bulgaria, University of Skadar Albania, Fakultetom MEF Beograd i drugim. Radu konferencije prisustvovalo je oko 450 slušalaca, pri čemu je u programu učestvovalo 117 naučnih radnika u tri sesije.
Prvo uvodno plenarno predavanje na Međunarodnoj konferenciji imao je direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd akademik prof. dr Slobodan Nešković na temu „Neuropolitika i neuroekonomija – nove naučne paradigme i profesionalne delatnosti“. Prethodno, održao je pozdravni govor u ime Centra, bio član Radnog predsedništva u plenarnom delu rada skupa i dao intervju za crnogorske tv medije. Tom prilikom dogovorena je saradnja imeđu CESNA B i Centra za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj, prvenstveno u kontekstu zajedničke organizacije i realizacije obrazovnih manifestacija, međunarodnih projekata, odnosno naučnoistraživačkih delatnosti.