XVII MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE NA TEMU „TRENDOVI, TEHNOLOŠKE INOVACIJE I DIGITALIZACIJA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGOSTICI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“-VLAŠIĆ, BIH, 11-12. MAJ 2018. GODINE

Dana 11-12. maja 2018. godine u organizaciji Internacionalnog Univerziteta Travnik, održano je XVII Međunarodno savjetovanje na temu „TRENDOVI, TEHNOLOŠKE INOVACIJE I DIGITALIZACIJA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGOSTICI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA“. Savjetovanje je održano u hotelu „Pahuljica“ na Vlašiću, Bosna i Hercegovina. Prvo uvodno predavanje na konferenciji imao je direktor CESNA B akademik prof. dr Slobodan Nešković na temu „REFORME VISOKOG OBRAZOVANJA DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA SA IMPLIKACIJAMA NA SAOBRAĆAJ, EKOLOGIJU I ODRŽIVI RAZVOJ“. Pored njega, izlaganja su realizovali: akademik prof. dr Mladen Bodiroža na temu „GLOBALNI EKOLOŠKI IZAZOVI SA AKCENTOM NA KONCEPCIJU EKOPOLITIKE I ODRŽIVOG RAZVOJA“, zatim akademik Predrag Dašić na temu „RAZVOJ SOFTVERSKIH SISTEMA ZA ANALIZU I MODELIRANJE POUZDANOSTI KOMPONENTI SAOBRAĆAJNIH SISTEMA“, akademik prof. dr Radomir Biočanin na temu „PRAĆENJE I SUZBIJANJE EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA SA PESTICIDIMA“, prof. dr Mirsad Nuković na temu „SOFTER ZA SAVREMENO POSLOVANJE“ i dr Mirko Tešić na temu „IZVORI OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE NA RADU U LIVNICAMA SA AKCENTOM NA RUČNI TRANSPORT“. Ovde možete pogledati Program izlaganja – XVII Međunarodno savjetovanje.