Potpisan Memorandum o razumevanju između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Asocijacije za korporativnu bezbednost-AKB, Skoplje, Makedonija

Dana 26. septembra 2017. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd i Asocijacije za korporativnu bezbednost-AKB, Skoplje, Makedonija.

Dokument su potpisali Direktor Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti-CESNA B, Beograd prof. dr Slobodan Nešković i Predsedatel Asocijacija za korporativna bezbednost-AKB, Skopje, Dekan Fakulteta za detektivi i kriminalistika Evropskog Univerziteta Skopje prof. dr Atanas Kozarev.

Memorandum je sačinjen na srpskom i makedonskom jeziku.

Memorandum na srpskom jeziku možete pročitati ovde i to srpski prva strana i srpski druga strana, kao i na makedonskom jeziku makedonski prva strana i makedonski druga strana.