SAOPŠTENJE – PRELIMINARNI TERMINI

   Na osnovu ukazane potrebe i izvršenih konsultacija sa organizacionim partnerima a  povodom odlaganja planiranih konferencija CESNA B, preliminarno smo odredili i uslovno rezervisali termine održavanja prema sledećem:
   –  Konferencija u Valjevu, 12 / 13. juna 2020. godine;
   –  Konferencija u Beogradu (o COVID – 19), 05. ili 08. juna 2020. godine.
   –  Krajnje odrednice vezane su za 04 / 05. septembar 2020. godine.
   Podrazumeva se, navedeni skupovi realizovaće se nakon ukidanja vanrednih mera koje se odnose na predmetnu oblast. Dosledna implementacija propisanih personalnih i kolektivnih bezbednosnih postupaka postavlja se kao imperativ za sve subjekte zajednice. Zalažemo se: koncipirati i usvojiti u Narodnoj Skupštini Republike Srbije univerzalni esencijalnu dokument „DOKTRINA PREVENCIJE I ELIMINISANJA EPIDEMIJA“.
.
.
   Sledstveno navedenom, potrebno je da blagovremeno izvršite odgovarajuće pripreme: dostavite naziv teme sa apstraktom, pripremite izlaganje do 12 min., izradite Power Point prezentaciju i obezbedite neophodna zaštitna sredstva. Primeri naših dosadašnjih projekata, objektivno impliciraju modalitete relevantnih nastupa podržanih sa adekvatnim indikatorima.
   Tematske sadržaje potrebno je formulisati u cilju sagledavanja fenomena COVID – 19 sa različitih aspekata, navedenih u našim prethodnim tekstovima. Sveobuhvatno akademsko razmatranje aktuelnog temata uvažava nespornu konstataciju da su državne mere rezultirale uspešnom obuzdavanju pošasti i celovitoj zaštiti zdravlja stanovništva.
   Tokom sprovođenja projektovanih aktivnosti neophodna su usaglašavanja, pre svega u kontekstu usmeravanja saopštenja prema strateškom pristupu Pandemiji korona virusa. Prvenstveno kao avangardi i paradigmi u budućim kompetentnim istraživanjima. Stoga, primeniti instrukcije prikazane na sajtu: cesnab.org.rs   (Događaji, Saopštenja …).
                           Prof. dr Slobodan Nešković