STRATEŠKI PRISTUP I DOKTRINA

   Naučna konferencija posvećena fenomenu COVID – 19 koju smo planirali nakon završetka vanrednog stanja u Republici Srbiji i omogućavanja neophodnih organizacionih uslova, apsolutno ima aktuelan i kognitivan značaj. Tokom pripreme, realizacije skupa, odnosno u nastupajućem periodu, koristiće se dostupni relevantni parametri i iskustva iz različitih sfera javnog života, to jest društvenog ambijenta. Dosadašnje evidentno opštepriznato i inostrano vrednovano delovanje pripadnika Centra implicira dalje učešće u rešavanju akutnih protivrečnosti. Zastupamo gledište, da ovaj fenomen kao i sve druge socijalne kontroverze treba sagledavati sveobuhvatnim višedimenzionalnim, širekriterijumskim i multidisciplinarnim pristupom.
   Navedeni koncept obezbeđuje sadržajno razmatranje osnovnih postulata i kontroverzi do danas nepoznate pojave korona virusa. Nastojaćemo da kao uvek, pored domaćeg, regionalnog poseduje i globalni kontekst. Pri tome, prvorazredna važnost pripada adekvatnoj implementaciji raspoloživih naučnih metoda i postupaka. Esencijalnu ulogu, kao i tokom prethodnih 99. naših konferencija imaju zaključci i predložena rešenja zasnovani na radovima kompetentnih akademskih oslenika. Istraživanja pandemije COVID – 19 trajaće mnogo duže od septembra tekuće godine, sigurno narednih godinu dana. Podrazumeva se i duže, zavisno od egzistencije virusa, konkretnih uslova i zahteva zainteresovane javnosti.
.

   Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B zastupa stanovište da je državno rukovodstvo uložilo veliki napor u obuzdavanju razmatrane pošasti, što je rezultiralo uočljivim pozitivnim pokazateljima u svim oblastima angažmana. Dosadašnja strategija spoljnopolitičke koegzistencije, saradnje na globalnom planu i pomoći susednim zemljama, naročito Italiji, kao akti međunarodne solidarnosti predstavljaju nastavak tradicionalnog nastupa naše države u planetarnoj zajednici. Čovek kao pojedinac, načelo humanizacije i očuvanje ljudske populacije moraju biti u središtu svakog državotvornog poduhvata. Istovremeno, vodeći subjekti na svim nivoima bitisanja obavezni su da osmišlavaju odgovarajuće koncepcije u svrsi eliminisanja postmodernih izazova, rizika i pretnji bezbednosti. To implicira, da su pored dosadašnjih plodotvornih mera, potrebne odgovarajuće inovativne projekcije.
   Smatramo da se na državnom nivou mora formulisati DOKTRINA PREVENCIJE I ELIMINISANJA EPIDEMIJA. Temeljni postulati  konglomerata epidemija i pandemija kao vanrednih događaja, postali bi sastavni deo strateških resornih akata u svim područjima društva. Jasno je, prvenstveno u Strategiji nacionalnih interesa, koja označava krovni i univerzalni dokument svake državne tvorevine. Postojeće koncepcije, posebno iz grupacije odbrane i bezbednosti treba aktuelizovati u skladu sa novodefinisanim saznanjima, pri čemu imperativno izraditi nedostajuće nacionalne strategije. Nesporno je da treba biti aktivan, pravovremen, kreativan i pragmatičan u cilju sprečavanja potencijalnih opasnosti, rešavanja ispoljenih anomalija i obezbeđenja prosperitetne budućnosti.
                           Prof. dr Slobodan Nešković