KONFERENCIJA COVID – 19

   Neposredno nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti u saradnji sa relevantnim institucijama organizuje u Beogradu naučnu konferenciju (100 po redu)
PANDEMIJA COVID – 19 I BEZBEDNOST DRUŠTVA
   Esencijalni postulat skupa je aktuelni fenomen „korona virus“. Tom prilikom, Pandemiju COVID – 19 obradićemo sa različitih aspekata: društvenog, zdravstvenog, bezbednosnog, obrazovnog,  ekonomskog, pravnog, organizacionog, ekološkog, politikološkog, prostornog, religijskog, etičkog, etničkog, medijskog
ggg

   Sledstveno navedenom, razmatraće se i iz ugla nauke, tehnologije, špijunaže, proizvodnje, diplomatije, poljoprivrede, saobraćaja, turizma, ugostiteljstva, menadžmenta, umetnosti, sporta, fizičke kulture i drugih. Akcenat je na prevenciji i merama bezbednosti za eliminisanje pošasti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom, međunarodnom i globalnom planu.
   Zainteresovanim autorima ukazaćemo na moguće teme i sadržaje, odnosno uputstva u svrsi kompetentne realizacije aktuelne problematike. Prema utvrđenoj proceduri određene naučne radove publikovaćemo u tematskom Zborniku radova iz edicije CESNA B „Bezbednost u postmodernom ambihentu“.
   Težišno opredelenje usmereno je ka bezbednisti čoveka kao pojedinca, grupe, kolektiviteta i šire populacije. Stručna javnost i predviđeni učesnici biće pravovremeno informisani o elementima održavanja konferencije, koja nesporno ima prvorazredni društveni značaj.