PUBLIKACIJA C E S N A B

Sledstveno formulisanom konceptu delovanja, na našem sajtu opcija „Knjige“ prikazali smo Zbornik radova čiji su izdavači Bugarska Akademija Nauka i CESNA B, a koji je publikovan u novembru prošle godine na engleskom jeziku. Zahvaljujući  prisustvu eminentnih učesnika Međunarodne konferencije u Varni koja je održana 01 – 06. septembra 2019. godine, on se relevantno koristi u najmanje 14. država Evrope, Iranu, konjukturalno i široj konstelaciji.

   Knjiga je respektabilno delo, prema brojnim kompetentnim gledištima jedinstvena je publikacija u poslednjih pet godina na sceni Srbije i regiona. Razmatrano prema datom sadržaju, tekstovima i referencama autora, članova angažovanih evropskih Akademija, objektivno ima istaknuti međunarodni značaj. Aktuelni Zbornik radova zvanično je registrovan kao knjiga 29. naše naučne institucije, iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU.
   Uvažavajući potrebe akademske zajednice, odnosno zainteresovane domaće i inostrane javnosti, primenom kompatibilnih bezbednosnih postupaka nastavićemo sa promovisanjem određenih knjiga iz konglomerata našeg kolektiviteta. Na navedeni način, reprezentativnom paradigmom implementiramo esencijalnu misiju definisanu u programskim opredelenjima Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti.