TEMATSKI ZBORNIK RADOVA C E S N A B I AKADEMSKIH PARTNERA

Sledstveno formulisanom konceptu delovanja, predstavljamo Zbornik radova DRUŠTVO I COVID – 19 iz edicije BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU, Knjiga 31. čiji su izdavači Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd u saradnji sa Univerzitetom „Sv. Kiril i Metodij“, Veliko Trnovo, Bugarska i Međunarodnom Akademijom Nauka, Umetnosti i Bezbednosti – MANUB, a koji je publikovan u decembru ove godine. Zbornik sadrži 47 naučnih radova prezentovanih na 5 jezika: engleskom, ruskom, bugarskom, makedonskom i srpskom. Izdvajamo sledeće naslove:

 • Глобалният вирус,
 • Благополучието и сигурността –критерии за доброто управление,
 • Организација на интернет дистрибутивните системи за подобар квалитетот на хотелските услуги,
 • Risk management, media and public opinion during C O V I D – 19 pandemic,
 • Войната в Нагорни-карабах – битка за какво?,
 • Conflict trends implied by pandemics and current migration crisis,
 • Korporativno-društvena odgovornost u post-COVID ekonomiji i poslovanju,
 • Religija, sport i zdravlјe lјudi u periodu pandemije COVID-19,
 • Sociološki aspekt saradnje, kompromisa ili sukoba na relaciji čovek (društvo)- koronavirus (priroda),
 • Uticaj vanrednog stanja zbog pandemije na bezbednost saobraćaja na putevima u Srbiji,
 • KOVID -19: Pandemija zavereničkog diskursa,
 • Финансиализация и cигурность реальни экономики,
 • Карабахский конфликт и его влияние на Каспийский регион,
 • Geografsko-ekološke karakteristike virusa COVID-19 u Srbiji,
 • Menadžment poslovne inteligencije u kriznim situacijama,
 • Bezbednost i zaštita stanovništva Srbije od zaraznih bolesti u doba Miloša Obrenovića i dr.

   Autori tekstova su eminentni naučni radnici iz zemlje i inostranstva: prof. dr Vihren Bouzov, prof. dr. Sofronija Miladinoski, prof. dr Ljudmil Georgijev, prof. dr Bogdana Todorova, prof. dr Radenko Krulj, prof. dr Slobodan Nešković, prof. dr Miroljub Milinčić, prof. dr Đorđe Stefanović, prof. dr Roman Temnikov, prof. dr Radomir Biočanin, prof. dr Branislav Simonović, prof. dr Albena Pavlova, prof. dr Milutin Đuričić, prof. dr Miroljub Ivanović, prof. dr Dragan Obradović, prof. dr Kristijan Ristić, prof. dr Anastazija Tanja Đelić, prof. dr Višeslav Krsmanović, prof. dr Dragan Kolev i drugi.

Knjiga je respektabilno delo gde je obrađena aktuelna tematika vezana za pandemiju novog korona virusa COVID – 19. Razmatrano prema datom sadržaju, tekstovima i referencama autora, članova angažovanih Akademija, objektivno ima istaknuti međunarodni značaj.

Uvažavajući potrebe akademske zajednice, odnosno zainteresovane domaće i inostrane javnosti, primenom kompatibilnih bezbednosnih postupaka nastavićemo sa promovisanjem određenih knjiga iz konglomerata našeg kolektiviteta. Na navedeni način, reprezentativnom paradigmom implementiramo esencijalnu misiju definisanu u programskim opredelenjima Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti.

Planira se održavanje odložene konferenciju u Lajkovcu na dan 28. januara 2021. godine u sali SO Lajkovac. Simboličan, naročito značajan povod je obeležavanje prethodnog praznika 27. januara, Dana osnivanja Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti – CESNA B, Beograd i Školske slave.